Články :

 

Informatívne články o vybraných  ultrazvukových technológiach sú k dispozícií  nižšie v Pdf. formáte :

Ultrazvukové čistenie a zváranie - článok .

Ultrazvukové zváranie a delenie - článok .