Bubliny ako zdroj energie ...

....“výkonový ultrazvuk dokáže vyvolať mikroskopické ohniská plameňov v studenej kvapaline ..“
... „ plyn v kolabujúcej kavitačnej bubline dosahuje teplotu 5500 K a tlak  1000 atmosfér,
čo je  hodnota tlaku v najhlbšom mieste Tichého oceánu – Marianskej
priekope ...“
...“ teplotný gradient v mikrozóne má hodnotu vyššiu než 1000 000 000 K /s .To zodpovedá rýchlosti 
ochladzovania roztaveného kovu pri jeho vyšplechnutí na povrch telesa ,ktoré je
ochladené na teplotu absolútnej nuly ....“


Kenneth S. Suslick : Modern synthetic methods.

Dá sa očakávať ,že fenomén ,ktorý má takéto unikátne fyzikálne prejavy ,najde v praxi mnohonásobné využitie. 

Takéto veľmi zaujímavé efekty vznikajú práve  pri aplikácií vysokointenzívnych ultrazvukových zdrojov.

Výkonové ultrazvukové zdroje sa používajú v nasledovných  najznámejších technológiach:


1. Ultrazvukové čistenie . (kompaktné čističky a tiež čistiace linky ...)

2. Ultrazvukové zváranie .(plastov a tiež kovov ...)

3. Ultrazvukové rezanie  ( potraviny , textil , nevulk. guma ...)

4. Sonochémia ( (emulgácia ,dispergácia ,extrakcia ,homogenizácia .filtrácia ,odplyňovanie
aglomerácia, koagulácia ,flokulácia......)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Existuje viacero menej známych ultrazvukových technológií , kde sa takisto využívajú tieto

zdroje . Sú to :

- ultrazvukové zatláčanie - inserting  ( kovové diely do plastu .

- ultrazvukové obrábanie . (vŕtanie ,brúsenie ,spevňovanie povrchu ,odhrotovanie...)

- ultrazvukové spájkovanie ( vane a ručné spájkovačky..)

- ultrazvukové tvárnenie.(´tahanie ,valcovanie nitovanie ,lisovanie ....)

- ultrazvuková metalurgia (ovplyvňovanie kryštalizácie , presné liatie, popúšťanie ,zlieva-
nie,chemicko –tepelné spracovanie...

a ďalšie iné .... Niektoré sa v praxi používajú a iné sú v polohe základného výskumu .