Špeciálne ultrazvukové technológie

Patria sem všetky technológie , ktoré sú možno menej používané v praxi ,ale svojimi účinkami sú veľmi zaujímavé .

Ultrazvukové zatláčanie (inserting ) .

Ultrazvukové zatláčanie - propag. leták (Pdf)

Sonochémia  :. Oblasť sonóchémie je moderná rozvíjajúca sa oblasť chémie , ktorá využíva energiu kavitácie , pre urýchľovanie reakcií , homogenizáciu , dezintegráciu ,emulgáciu a ďalšie fyzikálno – chemické procesy .
Poskytujeme technické a technologické konzultácie pre všetky spomínané technológie .