foto-28

Ultrazvukový generátor : transformuje energiu elektrorozvodnej siete na elektrickú energiu vhodnú pre napájanie ultrazvukovej kmitavej sústavy .
Generátor je vo väčšine prípadov riadený mikroprocesorom s originálnym dolaďovaním zmien pracovnej frekvencie , ktoré vznikajú vplyvom záťaže, teplotou ....

Kmitavá sústava : je zložená z jedného aktívneho rezonančného člena a dvoch pasívnych rezonančných členov . Slúži na transformovanie elektrickej energie na mechanickú a tiež na následnú transformáciu výchylky na veľkosť , ktorá je vhodná pre konkrétnu technológiu.

Aktívny rezonančný člen : – ultrazvukový menič je pólvlnového typu , s centrálnou skrutkoua piezokeramickými transfomátormi elektrickej energie na mechanickú.


Booster – prvý pasívny rezonančný člen je vyrobený z duralu a slúži na uchytenie celej kmitavejsústavy a tiež na prvotnú transformáciu výchylky.
 

Sonotróda ( nástroj )– druhý pasívny rezonančný člen , ktorý ďalej transformuje mechanickú výchylku s boostra na konečnú vychylku , ktorá je potrebná pre zváranie plastu. Čelo sonotródy je tvarovo prispôsobené na kontakt so zváraným dielom.
 

Ultrazvukové nástroje .

1285276347dscf2825

Ultrazvukové nástroje ( horn , sonotróda ...) dodávame pre 20 kHz , 30 kHz , 35 kHz , 40 kHz  .

Material nástrojov sa používa podľa aplikácie a môže to byť titán dural , resp. oceľ .

Povrchové úpravy nástrojov .

061

Ultrazvukové nástroje je možné pre zlepšenie vlastností povrchovo upravovať

nanášaním rôznych vrstiev .Dosiahne sa tak lepšia oteruvzdornosť resp. získajú sa lepšie klzné vlastnosti .