Poradenstvo , KNOW- HOW a expertná pomoc .

dscf8169

 

Na základe dlhoročných praktických skúseností a množstva realizovaných ultrazvukových technológií poskytujeme svojim zákazníkom nasledovné služby :

1. Poradenstvo a KNOW - HOW  v  oblasti ultrazvukových zariadení a   ultrazvukových technológií .

2. Expertná pomoc :  pri návrhu  a výrobe ultrazvukových  meničov , generátorov , a sonotród   a ultrazvukových technológií .Meranie parametrov

meničov a sonotród , posudzovanie vlastností generátorov a tiež celého ultrazvukového uzla .

3. Skúšky- testovanie čistenia a zvaritelnosti pomocou ultrazvuku .

4.  Repasovanie ( retooling ) ultrazvukových nástrojov a meničov .

     

Dôkladné testovanie a merania každej  ultrazvukovej zostavy ....