Špeciálne utrazvukové technológie

sem patria všetky technológie , ktoré sú možno menej používané v praxi ,ale svojimi účinkami sú veľmi zaujímavé . Patrí sem napríklad ultrazvukové zatláčanie (inserting ) , sonochémia , a mnoho ďalších . Oblasť sonóchémie je moderná rozvíjajúca sa oblasť chémie , ktorá využíva energiu kavitácie , pre urýchľovanie reakcií , homogenizáciu , dezintegráciu ,emulgáciu a ďalšie fyzikálno – chemické procesy .
Poskytujeme technické a technologické  poradenstvo  pre všetky spomínané technológie .