Utrazvukové čistenie

dscf2506

Ultrazvukové čistenie je určite najrozšírenejšou aplikáciou z oblasti ultrazvukových technológií.
V oblasti čistenia tvarovo zložitých súčiastok je takmer bezkonkurenčnou technológiou.
Prevedenie ultrazvukových čistiacich vaní môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín.
Vyrábajú sa ako kompaktné čističky a ultrazvukové čistiace linky.

Kompaktné čističky sa vyrábajú v rôznych objemoch od cca 0.5 l do cca 120 l.
Nerezová vaňa s nalepeným ultrazvukovými žiaričmi a generátor elektrických kmitov, tvoria
jeden mechanický celok s krytom a ovládacími prvkami.
Tento typ ultrazvukových čistiacich vaní nachádza uplatnenie prevažne v malých prevádzkach a
laboratóriach . Ako príklad môžeme uviesť čistenie v optikách ,zlatníctve, autoopravovniach,
rôznych servisoch, dentálnych ambulanciach atď ...

Mechnanický čistiaci účinok ultrazvukovej energie vzniká synergickým pôsobením viacerých
fyzikálnych ( kavitácia ,mikroprúdy ,makroprúdy...) efektov v celom objeme kvapaliny. Z toho aj
logicky vyplýva ,že k čisteniu dochádza v celom objeme a všade tam, kde je sonifikovaná kvapalina.
To znamená , že k čisteniu dochádza aj na neprístupných miestach , v dutinách ,teda všade
tam, kde sa klasickými mechanickými spôsobmi čistenia určite nedostaneme.
Spojenie čistiacich účinkov ultrazvukovej kavitácie a vhodného čistiaceho roztoku zaručuje vo väčšine prípadov veľmi dobrý a reprodukovateľný výsledok.

Ultrazvukové čistiace linky .

Pre menšie a väčšie priemyselné prevádzky sa projektujú čistiace linky , u ktorých
je charakteristické kaskádne radenie jednotlivých vaní a kombinovanie rôznych
pracovných činností v kaskáde tak, aby sme na výstupe z linky získali dokonale očistenú
a suchú súčiastku.
Priemyselné čistiace linky sa vyznačujú rôznym stupňom automatizácie celého procesu čistenia.
Prejavuje sa to hlavne v manipulácií s čistenými súčiastkami .
Ultrazvukové čistiace linky nachádzajú uplatnenie hlavne pri finálnom čistení a odmasťovaní
rôznych kovových súčiastok,čistení sklenenných komponentov v sklárskom priemysle,tiež pri
čistení plastových prepraviek pre pekárne a mäsokombináty a v mnohých ďalších aplikáciach.
Celý proces čistenia je možné projektovať v súlade s požiadavkami životného prostredia .
Kedysi používané chlórované uhľovodíky sa dnes s úspechom nahrádzajú čistiacimi kvapalinami
na báze vodných roztokov ,ktoré sú veľmi tolerantné k životnému prostrediu a je zabezpečená ich ekologická likvidácia
Čistenie pomocou ultrazvukovej energie sa vyznačuje veľmi vysokou kvalitou a reprodukovateľnostou . Ultrazvukové čistiace linky sa stali neodmysliteľnou súčasťou technologického procesu
vo viacerých priemyselných odvetviach.

 

 

 

Ultrazvukové čistenie - informačný leták .(Pdf. formát )