Sonochémia.

foto-28

Na obrázku  (vpravo)  je vizualizované intenzívne ultrazvukové pole , ktoré vzniká v okolí čela kmitajúceho nástroja  (20kHz)  kde je intenzita  až cca 1000W/l .( vyžiarený  výkon prepočítaný na objem kvapaliny do ktoréj sa táto energia vyžaruje... )

V bežných čistiacich vaničkách sa pohybuje intenzita v rozsahu cca 5-20 W/l.

Ultrazvuková kavitácia  je jav , ktorý vzniká pri budení intenzívneho ultrazvukového vlnenia v kvapaline . Zo zdroja kmitov , ktorý tvorí vo väčšine prípadov ultrazvukový menič ( piezoelektrický  resp magnetostrikčný ) sa zvukové vlnenie ultrazvukovéj frekvencie dostáva cez mechanickú väzbu do kvapaliny, kde vytvorí pulzujúce vlnenie s cyklami vysokého a nízkeho tlaku .V podtlakovej fáze vznikajú v kvapaline vákuové bubliny , dutiny , kaverny. Ak táto bublina dosiahne kritický objem , keď už nedokáže absorbovať ďalšiu energiu , náhle sa zrúti a  imploduje vo fáze vysokého tlaku . Pri kolabovaní tejto kavitačnej bubliny sa uvolní značné množstvo energie v rôznych formách ( tlak , teplota , sonoluminiscencia ,mikroprúdy ...) Táto energia z mikroobjemov sa v makrosvete manifestuje rôznymi účinkami .

Využívajú ich viaceré technológi výkonového ultrazvuku .Je to oblasť ultrazvukového čistenia ,sonochémia ,ultrazvuková homogenizácia ,diepergácia ,emulgácia , deaglomerácia .....

V oblasti nanotechnológií sa používa ultrazvuková energia na výrobu nanomaterialov.

 Foto archív firmy Belson .

 

Sonochémia - ultrazvuk v chémií .