Ultrazvukové zatláčanie - inserting .

dscf4953

Ultrazvukové zatláčanie sa využíva na implantovanie kovových dielov do plastov ,pre vytvorenie možnosti rozoberatelného spojovania.
Ultrazvuková sonotróda,(nástroj ),ktorá kmitá frekvenciou 20 až 40 kHz sa pri tejto technológií oprie o časť zatláčanej súčiastky a pri súčasnom pôsobení tlaku v axiálnom smere dôjde k roztaveniu plastu na rozhraní kovovový diel – plast. Takto sa kovová súčiastka dostane ľahko do požadovanej polohy a po ukončení ultrazvukových vibrácií dôjde k pevnému ukotveniu tejto súčiastky v plaste.Takto vytvorené spoje sú pevné a bez zostatkových pnutí a nehrozí možnosť prasknutia ako pri klasickom zalisovaní bez
ultrazvuku.

Ultrazvukové zatláčanie - informačný leták ( Pdf.)